Inledande bestämmelser

Dessa användarvillkor reglerar ditt användande av Wernamo Whiskyvänners hemsida www.singelmaltwhisky.se samt föreningens skyldigheter gentemot användaren.

Vi uppmanar dig att läsa dessa Användarvillkor noggrant. Användarvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Personuppgiftshantering

I vår Integritetspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Integritetspolicy.

Åldersgräns

För att bli medlem och därmed kunna få tillgång till medlemssidorna, måste du ha fyllt 25 år.

Avtalstid, uppsägning

För att få tillgång till våra tjänster, behöver du ha betalt årsavgiften till föreningen. Denna gäller för ett kalenderår. Om du beslutar dig för att gå ur, meddelar du oss via mejl och utträdet/uppsägningen är då omedelbar.

Användargenererat innehåll

Du har möjlighet att medverka direkt i Tjänsterna t.ex. genom att skapa, visa upp vald information, skriva egna inlägg och ladda upp bilder. Material som du själv lägger in i Tjänsten kallas nedan för “Användargenererat innehåll”. Notera att Wernamo Whiskyvänner inte på förhand granskar Användargenererat innehåll innan det görs tillgängligt för andra. Du är alltså själv ansvarig för Användargenererat innehåll.

Du ansvarar för att Användargenererat innehåll inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller varumärkesrätt (vare sig materialet som sådant eller ditt tillgängliggörande) och att det inte heller på annat sätt strider mot lag eller god sed. Du garanterar således att du innehar eller har fått nödvändiga rättigheter för användandet. Detta innebär t.ex. att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet.

Om det framkommer att material som du bidrar med inom ramen för Tjänsterna och dess funktioner strider mot dessa Användarvillkor, lag eller andra regler har Wernamo Whiskyvänner rätt att ta bort sådant material.

Länkar till samarbetspartners webbplatser samt andra webbplatser

Wernamo Whiskyvänner kan vid vissa tillfällen använda sig av länkar till andra sidor. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Wernamo Whiskyvänner och Wernamo Whiskyvänner ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

Immateriella rättigheter

Wernamo Whiskyvänner innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av hemsidan. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för denna. Sådant material och information får inte användas utan godkännande av Wernamo Whiskyvänner.

Ändringar i användarvillkoren

Föreningen har rätt att ändra innehållet i dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen träder i kraft. Som ett förtydligade träder sådan förändring alltså inte ikraft innan du har godkänt den.

Lagval och tvist

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvist hänförlig till Tjänsterna eller dessa Användarvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.