Bli vanlig medlem

Som fullvärdig medlem äger du rätt att ta del av de olika erbjudanden som föreningen presenterar. Inträdesavgiften utgör 500 kronor och innefattar även årsavgiften för innevarande kalenderår.

Bli stödmedlem

Som stödmedlem äger du rätt att ta del av de olika erbjudanden som föreningen presenterar, men äger icke rätt att gå på provningar annat än som gäst. Årsavgiften är 100 kr för en stödmedlem.