Tid, ibland har vi för mycket av det men oftast har vi alldeles för lite. Jag har för lite av det. Jag hinner inte med hälften av allt jag borde göra. De flesta människor vill vara ”duktiga” och arbetar mycket, men det kan i förlängningen bli kontraproduktivt om ingen ser det man gör. Då försöker man att bli än duktigare och arbetar ännu hårdare och till slut så orkar man inte längre.

Hur vi uppfattar tiden, och förhåller oss till denna, är mycket individuellt. Vi människor har ingen medfödd, inbyggd, tidsuppfattning. Istället är det så att det begrepp för tiden som existerar i olika kulturer är socialt inlärt och speciellt anpassat till respektive kultur. I t ex fysiken betraktades tiden tidigare som något absolut. Som ett kontinuerligt flöde som är oberoende av iakttagare och mätningar. Detta omkullkastades i den relativitetsteori som lanserades av A. Einstein. Tiden är enligt denna teori istället beroende av iakttagaren. Olika iakttagare som befinner sig i olika rörelsetillstånd kan se tiden i ett och samma förlopp förflyta olika fort.

Vår relation till tiden kan variera väldigt. Ibland kan tiden kännas som en gåva eller en vän som följer oss på vägen, ibland som en fiende att kämpa mot. Våra känslor, tankar och handlingar kan bli olika beroende på hur vi bemöter tiden. Att bemöta tiden med respekt är att också visa respekt för oss själva och det vi använder tiden till. Hur vi än upplever och använder tiden, så är vår tid lika med vårt liv. Det vi fyller tiden med blir det som fyller vårt liv.

Alla borde vi ibland se till att ta oss tiden att njuta. Njutning kan innebära så många saker och är olika för oss alla. För mig är njutning att luta sig tillbaka och njuta av de gyllene dropparna och tänka på att du har en helt ny värld att utforska, där skillnaderna från år till år – och mellan olika destilleriers specialtappningar – är näst intill oändliga. Att dricka whisky är inte komplicerat. Det viktigaste är att man njuter av sin whisky, inte att man är upptagen av att följa konventioner eller vad s.k. ”kännare” säger.

Med den senaste tekniken har man identifierat cirka 700 olika ämnen i en maltwhisky och många fler återstår att identifiera. Om en whisky t.ex. innehåller 40 % alkohol är resterande del vatten med 0.2 % smakämnen. Whisky är som tiden inte något absolut, utan den är istället beroende av iakttagaren. Olika iakttagare som befinner sig i olika tillstånd kan uppleva samma whisky olika njutningsfullt.

Mats Sesö