Ansök om att bli stödmedlem

Härmed ansöker jag om att bli stödmedlem i föreningen Wernamo Whiskyvänner. Som stödmedlem äger jag rätt att ta del av de olika erbjudanden som föreningen presenterar, men jag äger icke rätt att gå på provningar annat än som gäst.

Jag är införstådd att årsavgiften utgör för närvarande 100 kronor.

Jag bekräftar även med min ansökan att jag tagit del av och accepterar föreningens stadgar.