Ansök om fullt medlemskap

Härmed ansöker jag om medlemskap i föreningen Wernamo Whiskyvänner.

Jag är införstådd att inträdesavgiften utgör 500 kronor och innefattar även årsavgiften för innevarande kalenderår.

Jag bekräftar även med min ansökan att jag tagit del av och accepterar föreningens stadgar.